Co to jest rozwód?

maj 25, 2021 Prawo

Co to jest rozwód?

Zawarcie małżeństwa to często moment, który świadczy o powstaniu nowej rodziny i rozpoczęciu nowej drogi życia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku zawarto ok. 145 tysięcy małżeństw. Z drugiej strony, rozwiodło się ponad 50 tysięcy par. Dla większości osób małżeństwo kojarzy się z wielkim szczęściem i wzajemnym wsparciem. Praktyka pokazuje jednak, że rozwody stały się codziennością i coraz więcej nieszczęśliwych par decyduje się na zakończenie małżeństwa w sądzie. Czym jest rozwód? Co trzeba o nim wiedzieć?

Czym jest rozwód?

W większości państw prawo rozwodu i zasady określające prawa obu stron i objaśniające decyzje sędziego opiera się na przepisach z Kodeksu Rodzinnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że kwestia rozwodu jest bardzo skomplikowana. W kodeksie znajdują się informacje o tym, jak można zakończyć małżeństwo. Następuje to w następujących sytuacjach: po orzeczeniu śmierci jednego z małżonków lub w momencie orzeczenia rozwodu. W Kodeksie Rodzinnym znajduje się wieloznaczne i niejasne, ale bardzo istotne sformułowanie. Sąd może orzec rozwód tylko wtedy, kiedy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Trwały rozkład wspólnego życia to warunek konieczny, bez którego sędzia może zdecydować się na nie orzeczenie rozwodu. Pod zupełnym rozkładem pożycia małżonków zazwyczaj rozumie się rozkład wspólnego życia w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Jednakże trzeba pamiętać, że prawo zakłada, że „rozkład” jest długotrwałym procesem, którego praktycznie nie można już odwrócić, a nie pojedynczym zdarzeniem jak np. duża kłótnia. W podjęciu decyzji o wystąpieniu o rozwód może pomóc prawnik od rozwodów.

Polecamy:

Trwałość rozkładu życia małżeńskiego

Wbrew pozorom zdrada, zaniedbywanie obowiązków małżeńskich lub nieprzyczynianie się do utrzymania rodziny nie są jednoznacznymi powodami, które mogą posłużyć jako bezpośrednia przyczyna orzeczenia rozwodu. Jak było wspomniane wyżej, konieczne jest rozerwanie więzi w różnych sferach życia, w tym również gospodarczych. Oznacza to, że małżeństwo, które nie utrzymuje więzi fizycznych, ale wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, może nie otrzymać rozwodu. Kolejna cecha podstawy do orzeczenia rozwodu, czyli trwałość, odróżnia rozwód od separacji. Trwałość rozkładu życia małżeńskiego oznacza, że nie ma praktycznie żadnych podstaw, aby stwierdzić, że małżonkowie mogą wrócić do wspólnego życia rodzinnego. Z racji tego, że w przepisach nie ma konkretnych ramek czasowych, każda sprawa rozwodowa jest rozpatrywana indywidualnie przez sędziego. Warto jednak pamiętać, że długość czasu rozkładu życia małżeńskiego nie jest konieczny do uznania go za trwały – w niektórych sytuacjach trwały rozkład pożycia małżeńskiego następuje w tym samym momencie, co rozkład życia małżeńskiego. O czym, czy warto wnioskować o rozwód w konkretnej sytuacji, pomaga zdecydować kancelaria od rozwodów

Rozwód a unieważnienie małżeństwa – na czym polega różnica?

Rozwód to jeden z dwóch sposobów zakończenia prawidłowo zawartego małżeństwa. Prawidłowo zawarte małżeństwo to małżeństwo, które zostało zawarte zgodnie z prawem. Z kolei unieważnienie małżeństwa oznacza zakończenie małżeństwa, które zostało zawarte niezgodnie z prawem. Jak twierdzą adwokaci od rozwodów, unieważnienie małżeństwa to raczej sporadyczne zjawisko. Kodeksie Rodzinnym znajduje się tylko kilka sytuacji, kiedy sąd może orzec o unieważnieniu małżeństwa. Jest to możliwe wtedy, gdy np. jeden z małżonków w dniu ślubu był ubezwłasnowolniony lub jeśli w dniu ślubu jeden z małżonków był dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Małżeństwo może być również unieważnione w przypadku, gdy zostało zawarte w nieprawidłowy sposób (np. jeden z małżonków nie miał skończonych 18 lat w momencie zawarcia małżeństwa).

Rodzaje rozwodów

Polskie prawo (Kodeks Rodzinny) wyróżnia dwa rodzaje rozwodów: z orzeczeniem winy i bez orzeczenia o winie. Pierwsza opcja zazwyczaj wymaga długiego postępowania sądowego nawet wtedy, kiedy wina jednego z małżonków wydaje się oczywista. Z reguły znacznie szybciej rozstrzygane są rozwodu bez orzeczenia winy. Trzeba jednak pamiętać, że takie orzeczenie jest możliwe jedynie w przypadku podania przez obojga małżonków wniosku o udzielenie rozwodu bez orzekania winy lub przy złożeniu takiej deklaracji w trakcie postępowania sądowego. Trzeba również pamiętać, że nawet przy złożeniu wniosku o rozwód bez orzekania winy przez obu małżonków, sąd może odmówić udzielenia rozwodu.

Rozwód z orzeczeniem winy

W przypadku postępowania sądowego z orzeczeniem winnego sędzia musi zdecydować nie tylko o udzieleniu (bądź nie) zgody na rozwód, ale również wskazać winnego rozpadu wspólnego pożycia. Na podstawie dokumentów dotyczących sprawy, sędzia może zdecydować także, że oboje bądź żadne z małżonków nie jest winne. Poza tym, na wspólny wniosek małżonków, sąd może nie poszukiwać i nie orzekać winnego. W takiej sytuacji, po orzeczeniu rozwodu, następują takie same skutki, jak w przypadku rozwodu bez orzekania winy. Kancelaria prawnicza od rozwodów może pomóc ocenić, czy warto podać dokumenty rozwodowe.