Co daje upadłość konsumencka

mar 23, 2023 Praca

Co daje upadłość konsumencka

Co daje upadłość konsumencka – upadłość konsumencka to proces prawny, w którym konsument (czyli osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej) zaciągający zobowiązania finansowe, a których nie jest w stanie spłacić, może ubiegać się o umorzenie swoich długów lub rozłożenie ich na raty.

Upadłość konsumencka dla konsumenta

Upadłość konsumencka może być skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych i długów dla osób, które nie są w stanie ich spłacić. Po ogłoszeniu upadłości, długi konsumenta są wstrzymywane, a sąd powołuje kuratora, który jest odpowiedzialny za zbieranie i sprzedaż majątku konsumenta w celu spłaty jego długów.

W wyniku upadłości konsumenckiej, konsument może uzyskać szereg korzyści, w tym:

 • Zawieszenie lub umorzenie długów – upadłość konsumencka może umożliwić konsumentowi umorzenie długów lub rozłożenie ich na dogodne raty, co pozwala mu na rozpoczęcie na nowo swojego życia finansowego.
 • Ochrona majątku – podczas trwania procesu upadłości, konsument jest chroniony przed windykacją i egzekucją komorniczą.
 • Powrót do stabilności finansowej – dzięki upadłości konsumenckiej konsument może uzyskać drugą szansę na poprawienie swojej sytuacji finansowej i rozpoczęcie od nowa bez obciążających go długów.

Jednakże, należy pamiętać, że upadłość konsumencka może mieć również negatywne skutki, takie jak:

 • Zniszczenie historii kredytowej – upadłość konsumencka zostanie odnotowana w historii kredytowej konsumenta i może negatywnie wpłynąć na jego zdolność kredytową w przyszłości.
 • Ograniczenie dostępu do kredytów – upadłość konsumencka może ograniczyć dostęp konsumenta do kredytów i innych form finansowania.
 • Utrata części lub całego majątku – majątek konsumenta może zostać sprzedany w celu spłaty długów.

Dlatego też, przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ważne jest, aby konsument dobrze zastanowił się nad konsekwencjami takiej decyzji i skonsultował się z ekspertami, takimi jak prawnik lub doradca finansowy.

Potrącenia z wynagrodzenia

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, potrącenia z wynagrodzenia mogą zostać ograniczone lub całkowicie zawieszone. W zależności od sytuacji finansowej konsumenta, którego dotyczy upadłość, może mieć miejsce jedno lub kilka z poniższych potrąceń:

 1. Potrącenie alimentów – upadłość konsumencka nie zwalnia konsumenta z obowiązku płacenia alimentów, więc z wynagrodzenia konsumenta mogą być potrącane należności alimentacyjne.
 2. Potrącenie zobowiązań podatkowych – w przypadku gdy konsument ma zaległości wobec organów podatkowych, mogą one być potrącane z wynagrodzenia.
 3. Potrącenie zobowiązań wobec ZUS – w przypadku gdy konsument ma zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą one być potrącane z wynagrodzenia.
 4. Potrącenie z tytułu egzekucji komorniczej – jeśli konsument był wcześniej poddany egzekucji komorniczej, to potrącenia z wynagrodzenia z tego tytułu mogą być kontynuowane.

W przypadku upadłości konsumenckiej, istnieje także możliwość zawieszenia potrąceń z wynagrodzenia w celu umożliwienia konsumentowi uregulowania swoich długów. Sąd, który ogłasza upadłość, może wydać postanowienie o zawieszeniu wykonywania potrąceń z wynagrodzenia przez okres do 3 miesięcy, w celu umożliwienia konsumentowi podjęcia działań zmierzających do spłaty swoich długów. Po tym okresie, potrącenia mogą zostać wznowione.

Kwota wolna od zajęcia przy upadłości konsumenckiej w Polsce

Kwota wolna od zajęcia w przypadku upadłości konsumenckiej w Polsce wynosi obecnie 1 607,70 zł brutto na każdy miesiąc trwania postępowania upadłościowego. Oznacza to, że jeśli konsument zarabia poniżej tej kwoty, to nie może być mu potrącane wynagrodzenie z tytułu spłaty długów.

Warto jednak zaznaczyć, że kwota wolna od zajęcia nie obejmuje potrąceń z wynagrodzenia z tytułu alimentów, podatków oraz innych egzekucji komorniczych. Jeśli konsument ma zaległości w tych zakresach, to z jego wynagrodzenia może być potrącana odpowiednia kwota.

Kwota wolna od zajęcia jest corocznie aktualizowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Warto więc regularnie sprawdzać, czy kwota wolna od zajęcia się nie zmieniła.

Kiedy można wziąć kredyt po upadłości konsumenckiej

Czas oczekiwania na możliwość wzięcia kredytu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj kredytu, aktualna sytuacja finansowa konsumenta, wysokość długów, jakie były przedmiotem upadłości oraz jak długo konsument był w trakcie procesu upadłościowego.

Co daje upadłość konsumencka
Co daje upadłość konsumencka

W przypadku kredytów hipotecznych, czas oczekiwania na możliwość ubiegania się o kredyt może wynosić nawet kilka lat po zakończeniu procesu upadłościowego. W przypadku kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek, czas oczekiwania może być krótszy, ale i tak zależy od indywidualnej sytuacji konsumenta.

Konsument, który ogłosił upadłość konsumencką, powinien pamiętać, że jego zdolność kredytowa może zostać negatywnie oceniona przez banki i instytucje finansowe. Jednym z powodów jest fakt, że upadłość konsumencka zostanie odnotowana w historii kredytowej konsumenta na okres do 10 lat od daty ogłoszenia.

W przypadku zainteresowania kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym lub prawnikiem, którzy będą w stanie pomóc w oszacowaniu szans na uzyskanie kredytu i przygotowaniu planu działań mających na celu poprawę zdolności kredytowej.

Jaki prawnik może pomóc przy upadłości konsumenckiej

W przypadku upadłości konsumenckiej, warto skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie prawa. Prawnik taki będzie miał odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie procesu upadłościowego oraz praw i obowiązków wynikających z prawa upadłościowego.

Konkretnie, wśród prawników, którzy mogą pomóc w przypadku upadłości konsumenckiej, wyróżnić można:

 1. Prawnika zajmującego się prawem upadłościowym
 2. Prawnika zajmującego się prawem karnym
 3. Prawnika zajmującego się prawem cywilnym
 4. Prawnika zajmującego się prawem rodzinnym

Przy wyborze prawnika warto kierować się doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie upadłości konsumenckiej, a także opiniami innych klientów i poziomem obsługi klienta.