maj 22, 2020 Usługi

Ubezpieczenia OC – co warto wiedzieć?

Priorytetem dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego powinno być ważne ubezpieczenie OC. Jest ono obowiązkowe w Polsce, z niego pokrywa się skutki finansowe za spowodowany przez właściciela OC wypadek. Odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania przenoszona jest z winnego kolizji kierowcy na ubezpieczyciela. Co roku na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków oraz innych zdarzeń drogowych, które spowodowane zostały przez konkretnych kierowców. Ciężko sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby koszta leczenia szpitalnego ofiary wypadku, bądź opłatę za naprawę rozbitego samochodu trzeba było ponieść osobiście. By tego uniknąć – wprowadzono ubezpieczenia OC. Co więcej trzeba o nich wiedzieć?


Ubezpieczenie OC – co to takiego?

To swego rodzaju ubezpieczenie majątkowe, chroniące posiadacza pojazdu/samochodu od odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niego w trakcie jazdy, bądź postoju.


Jak ochronę zapewnia ubezpieczenie OC?

Zasady ubezpieczeń OC reguluje Ustawa  z dnia 22 maja 2003 r. Jeżeli posiadacz ubezpieczenia OC pojazdu spowoduje kolizje lub wypadek, nie musi opłacać jego skutków ze swojej kieszeni.
Jeśli dojdzie do stłuczki, tudzież poważnego zdarzenia ze strony właściciela ubezpieczenia OC to pieniądze na naprawę pojazdu osoby poszkodowanej lub innego mienia, które zostało zniszczone, jak i leczenie poszkodowanego/ poszkodowanych – wypłaci ubezpieczyciel winnego tej sytuacji. Gdy jego auto także ucierpi w wypadku – ubezpieczenie OC nie pokryje jego naprawy. Chcąc zabezpieczyć pojazd przed ewentualnymi skutkami kolizji – trzeba wykupić AC, czyli Autocasco.

Zobacz także:


Kto musi wykupić ubezpieczenie OC?

Zakupić obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą posiadacze:

 • Pojazdów osobowych,
 • Pojazdów ciężarowych,
 • Ciągników rolniczych,
 • Motocykli,
 • Innych pojazdów mechanicznych.

Dokładniej mówiąc – każda osoba rejestrująca pojazd obowiązana jest wykupić polisę.
Ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu, w którym auto zostanie zarejestrowane. Wyjątek stanowią pojazdy historyczne, które muszą zostać ubezpieczone najpóźniej w chwili włączenia ich do ruchu.


Najtańsze ubezpieczenia OC

Szukając odpowiedniej dla siebie oferty, warto porównać propozycje wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Zgodnie z ustawą wszystkie firmy powinny oferować OC dla konkretnych pojazdów na takich samych warunkach, natomiast ceny polis mogą się od siebie różnić, ponieważ każdy ubezpieczyciel inaczej szacuje ryzyko. Jak wybrać najlepsze OC? Trzeba zwracać uwagę na opcje dodatkowe, np.:

 • Obsługę – szybkość likwidacji szkód, sprawny kontakt z poszkodowanym;
 • Ubezpieczenie assistance.

Dla każdego kierowcy stawki ubezpieczeń OC są ustalenie indywidualnie. Suma składki zależy m.in. od:

 1. Kierowcy – jego historii szkód, wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, daty wydania prawa jazdy.
 2. Samochodu – marki, modelu, przebiegu, pojemności silnika.


Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z OC?

Jak już wspomniano wyżej, pieniądze z polisy sprawcy wypadku/kolizji zostaną wypłacone  ofiarom zdarzenia, ale niestety nie w każdym przypadku. Istnieją wyjątki, w którym nawet posiadając ubezpieczenie OC, kierowca z własnej kieszeni musi opłacić skutki spowodowanego zdarzenia. Mowa tu o sytuacjach:

 1. Gdy będąc kierowcą czyjegoś pojazdu, uszkodzi on swój prywatny samochód.
 2. Jeżeli szkoda dotyczy bagażu, ładunków, przesyłek, które są przewożone w aucie odpłatnie, chyba że odpowiedzialność za tą szkodę ponosi inna osoba niż kierowca auta.
 3. Jeśli zniszczeniu lub utracie ulegnie biżuteria, gotówka, papiery wartościowe, dokumenty, zbiory numizmatyczne i filatelistyczne.
 4. Gdy będą one dotyczyć zanieczyszczenia/ skażenia środowiska.

Natomiast, jeżeli:

 1. Wypadek zostanie spowodowany umyślnie;
 2. Kierujący będzie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu;
 3. Kierowca nie ma uprawnień do prowadzenia samochodu/pojazdu;
 4. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

to ubezpieczyciel owszem, wypłaci poszkodowanemu pieniądze z polisy, ale od sprawcy będzie mógł domagać się zwrotu kwoty odszkodowania.

Brak obowiązkowych ubezpieczeń OC – czym mogłoby się to skończyć?

Gdyby obowiązkowe ubezpieczenia OC nie zostały wprowadzone to osoba, która spowodowała wypadek/kolizję sama musiałaby wypłacić odszkodowanie osobom, które w zdarzeniu ucierpiały oraz opłacić wszelkie szkody.
Bez obowiązkowego ubezpieczenia OC na pieniądze za uszkodzony samochód, czy uszczerbek na zdrowiu współpasażerów trzeba by było czekać latami. Stąd wziął się obowiązek wykupywania polis. Wszyscy kierowcy płacą składki na OC, dzięki czemu poszkodowani w wypadkach szybko i bez problemu otrzymają pieniądze.
Kierowca, który nie wykupi ubezpieczenia OC musi się liczyć ze sporymi problemami. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie zawiadomień z towarzystw ubezpieczeniowych sprawdza, kto ma, a kto nie, ważne ubezpieczenie OC. Może on nałożyć karę, a jej wysokość będzie wyższa nawet o kilkaset złotych w porównaniu do rocznej stawki ubezpieczenia OC. Wniosek – nie opłaca się nie wykupić polisy. Po pierwsze ze względów finansowych, po drugie ze względów bezpieczeństwa.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/