Agencja pracy tymczasowej - jak długo można pracować?

Lut 11, 2021 Praca

Agencja pracy tymczasowej – jak długo można pracować?

Agencja pracy tymczasowej to firma zajmująca się prowadzeniem działalności rekrutacyjnej dla innych podmiotów. Realizuje usługi w zakresie pośrednictwa pracy, czyli deleguje pracowników pozyskanych w procesie rekrutacji i selekcji do wykonywania określonych zadań dla osób trzecich. Aby wybrać najlepszych kandydatów, konieczne jest stworzenie profilu, który odpowiada na wymagania pracodawcy. Biorąc to pod uwagę, agencje przeprowadzają nabór, a następnie w procesie rekrutacji i selekcji wybierają odpowiednich kandydatów. Na końcu przedstawiają współpracującym z nimi podmiotom wybrane osoby, z którymi podpisują umowy.

Umowa z agencją pracy tymczasowej – co przysługuje pracownikowi?

Agencja pracy tymczasowej - jak długo można pracować?W Polsce największym uznaniem cieszy się zawarcie umowy o pracę, ponieważ przynosi ona najwięcej korzyści pracownikowi. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest umowa na czas nieokreślony, dodatkowo w pełnym wymiarze godzin. Na rynku dostępnych jest jednak wiele ofert pracy tymczasowej – szczególnie w przypadku prac sezonowych (np. budowlanej, produkcyjnej, hotelarskiej), gdzie w określonym czasie wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Za realizację rekrutacji odpowiadają wtedy agencje pracy tymczasowej, które oferują umowę o pracę tymczasową. Czy to opłacalna oferta? Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to również umowa o pracę podlegająca Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W związku z tym mowa tutaj o nawiązaniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek odprowadzać za swojego pracownika składki ZUS. Ponadto osobie zatrudnionej przysługuje prawo do urlopu, a także wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie (L4). 

Praca tymczasowa w oparciu o umowę o pracę tymczasową – informacje podstawowe

Co należy rozumieć przez pojęcie pracy tymczasowej? Kryje się pod nim kilka aspektów. Po pierwsze to zadania zlecane pracownikowi, które mają charakter sezonowy, doraźny, okresowy. Ich wykonanie przez pracowników zatrudnionych w firmie nie byłoby możliwe, a ich zakres nie należy do obowiązków pracownika, który jest nieobecny. Wykonanie powierzonych zadań odbywa się w terminie określonym w umowie. Agencja pracy tymczasowej jest w tej sytuacji pośrednikiem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jak wspomniano wcześniej, umowa o pracę tymczasową jest także formą umowy o pracę, ale zawieraną między dwoma podmiotami. Pierwszym jest docelowy pracodawca, a drugim agencja pracy tymczasowej, która rekrutuje go do pracy u tzw. pracodawcy użytkownika. Według przepisów prawa osobą zatrudniającą pracownika jest w tym układzie agencja pracy tymczasowej, ale pełni ona rolę pośrednika albo podmiotu „wypożyczającego”. W związku z tym agencja bierze na siebie wszystkie obowiązki wynikające z roli pracodawcy, w tym: wypłatę wynagrodzenia, pokrywanie kosztów zatrudnienia (podatki, składki), a także sprawy administracyjno- księgowe. 

 

Ile może trwać umowa z agencją pracy tymczasowej?

W przeciwieństwie do standardowej umowy o pracę, umowa o pracę tymczasową zawierana jest na czas określony. Zmiana przepisów spowodowała, że obecnie agencja pracy tymczasowej zawiera umowy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy przez 36 kolejnych miesięcy. Czasu tego nie można przedłużać dla jednego pracownika zatrudnionego w tej samej firmie.

 

Jakie są konsekwencje ograniczonego czasu umowy z agencją pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa jest atrakcyjną formą nawiązywania współpracy z pracownikami. Po pierwsze dlatego, że podnosi konkurencyjność na rynku. Po drugie dlatego, że może zwiększyć zatrudnienie w okresie sezonowym albo na skutek nadprogramowej produkcji. Natomiast skrócenie czasu zatrudnienia pracowników na umowę tymczasową, w sytuacji gdy mamy do czynienia z rynkiem kandydata, jest problemem przedsiębiorców. Dlaczego? Przed wdrożeniem obowiązujących przepisów pracowników mógł być zatrudniony przez jedną agencję pracy tymczasowej prze okres do 18 miesięcy, ale nie dotyczyło do firmy, dla której świadczył pracę. To oznaczało, że po zakończeniu współpracy z jedną agencją, mógł przenieść się do kolejnej. Wprowadzenie ustawy miało ukrócić ten proceder i działać na korzyść pracownika. Nowelizacja zmusza zatem pracodawców do podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania. Stoją przed wyzwaniem wprowadzenia zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem tak, by zapewnić jego płynność i przewagę konkurencyjną. Może się to dla nich okazać trudnym i skomplikowanym procesem, zwłaszcza w przypadku ogromnych hal produkcyjnych i zaawansowanych procesów technologicznych. Rezygnacja z pracownika po takim krótkim czasie jest poważną stratą pieniędzy i czasu, który został poświęcony na jego przeszkolenie i wdrożenie. Jakie zatem należy wdrożyć rozwiązanie? Najprostszym wydaje się zatrudnienie pracownika tymczasowego na stałe. Ta opcja nie sprawdzi się jednak w każdej sytuacji. Innym pomysłem wydaje się korzystanie z agencji rekrutacyjnych, które posiadają bazy kandydatów, które skracają czas poszukiwania wykwalifikowanych kandydatów o odpowiednim profilu. 

Svenska

Dodaj komentarz