kw. 02, 2020 Budownictwo

Pompy ciepła w energooszczędnym budownictwie

Pompa ciepła nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do generowania energii dla budynków. Może być stosowana, jako źródło ciepła w każdym domu, energooszczędnym lub nie. Główne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób pompa ciepła różni się od innych źródeł energii. Ogólnie istnieje kilka rodzajów pomp ciepła. W szczególności najczęściej stosowanymi w Europie są kompresyjne pompy ciepła. Zastosowanie pomp ciepła nie ma sensu w pobliżu elektrowni cieplnej, ale jeśli sieci cieplne nie są podłączone do budynku mieszkalnego należy rozważyć obie opcje (ułożenie sieci grzewczych i ogrzewanie z elektrowni cieplnej lub za pomocą pompy ciepła) oraz zważyć zalety i wady.

Klimatyzacja mieszkaniaZasada działania pompy ciepła?

Głównym elementem pompy ciepła https://www.arctic-klimat.pl/pompy-ciepla jest parownik, w którym ciecz jest freonem (podobnie jak w lodówce). Freon odparowuje, powstały gaz rozszerza się, tym samym szybko się ochładzając. Następnie gaz freonowy jest ogrzewany przez ciepło pochodzące z otoczenia. Źródło ciepła może być różne: gleba, staw, studnia, system kanalizacyjny lub tylko otaczające powietrze. Ze źródła gaz wchodzi do sprężarki, gdzie jest sprężany, co prowadzi do wzrostu jego temperatury. Ciepło uwalniane ze sprężarki jest przekazywane do systemu grzewczego, a czynnik chłodzący może mieć dość wysoką temperaturę.

Jednak ta zasada pobierania ciepła jest interesująca, ponieważ w celu pobrania ciepła z zimniejszego ciała i przeniesienia go do cieplejszego ciała (ze źródła o temperaturze, powiedzmy +6 ° C – do miejsca, w którym temperatura wynosi +65 ° C), wykonuje pracę. Oznacza to, że energia jest potrzebna, dzięki której zostanie zrealizowana. Pompa ciepła działa w taki sposób, że można otrzymywać od otoczenia od dwóch do pięciu kilowatogodzin energii cieplnej na kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej.

Aby uzyskać kilowatogodzinę energii elektrycznej i dostarczyć ją konsumentowi, nowoczesne elektrownie muszą wydać około 2,5 kWh energii cieplnej, to znaczy trzeba spalić 2,5 kg paliwa, aby uzyskać warunkowy kilogram paliwa elektrycznego. A jeśli użyjemy tego samego 1 kg paliwa elektrycznego za pomocą pompy ciepła, warunkowo otrzymamy 5 kg energii cieplnej. Rezultatem jest bardzo korzystna konwersja energii elektrycznej na ciepło. Jeżeli energia elektryczna jest wytwarzana w elektrociepłowniach to podczas eksploatacji kogeneracji (oszczędzanie energii) wytwarzanie energii elektrycznej jest zawsze związane z wytwarzaniem skojarzonego ciepła.

Oszczędzanie energii w polskim budownictwie

W naszym kraju, zgodnie z polityką efektywności energetycznej i oszczędzania energii, rozpoczęto wprowadzanie budownictwa energooszczędnego. Nowością jest tutaj to, że przy budowie osiedli, domów prywatnych, budynków administracyjnych i innych będą stosowane technologie energooszczędne, a system zaopatrzenia w ciepło tych obiektów będzie projektowany w oparciu o pompy ciepła i inne najnowsze technologie wykorzystujące alternatywne źródła energii.

Środek ten ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów takiego systemu, poprawę efektywności energetycznej tych obiektów, a także wprowadzenie bezpiecznych technologii przyjaznych dla środowiska. W końcu wiadomo, że przy użyciu tej samej pompy ciepła https://www.arctic-klimat.pl można uzyskać 3-7 kW energii cieplnej na 1 kW zużytej energii elektrycznej, podczas pracy pompa ciepła nie ma szkodliwego wpływu na środowisko, a koszty transportu i zakupu paliwa są całkowicie nieobecne. Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła jest najlepszym przykładem ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska rodzaju ogrzewania.

Co warto wiedzieć o klimatyzacji w mieszkaniu?System ogrzewania domu

Jeśli myślimy o systemie z ciepłą podłogą i pompą ciepła, wybieramy najbardziej efektywną kombinację. Energia cieplna jest produkowana i dystrybuowana bardzo oszczędnie. W porównaniu z tradycyjnymi kotłami, pompa ciepła oszczędza do 80% zasobów energii. Porównując system grzewczy z ogrzewaną podłogą z tradycyjnym grzejnikiem, oszczędność energii wynosi 15–25%. Ponadto stosunek zużytej energii elektrycznej do wytworzonej energii cieplnej przez pompę ciepła, wydajność pompy ciepła, w dużej mierze zależy od zastosowanego domowego systemu grzewczego, dla którego pompa ciepła dostarcza ciepło.

Im niższa temperatura płynu chłodzącego, tym większa wydajność pompy ciepła. Zgodnie z cechami technicznymi zwykle temperatura dostarczana do systemu grzewczego domu z pompy ciepła nie przekracza 55-60° C, a temperatura wody powrotnej nie powinna przekraczać 50° C. W przypadku grzejnika w domu konieczne jest szczególne uwzględnienie temperatury płynu chłodzącego i obliczenie liczby urządzeń grzewczych w celu zastosowania instalacji pompy ciepła. W przypadku korzystania z systemu ogrzewania podłogowego nie wymaga specjalnych obliczeń, wydaje się, że systemy te zostały stworzone dla siebie.

Nawet przy prawidłowym obliczeniu systemu grzewczego grzejnika w domu, zastosowanie systemu grzewczego do ogrzewania podłogowego zawsze będzie bardziej wydajnym wykorzystaniem energii zmagazynowanej w środowisku, ponieważ temperatura płynu chłodzącego jest 30-40 stopni nie do przyjęcia z faktyczną wielkością grzejników. A to 20-25% całkowitego procentu oszczędności energii.